©2020 by onlineliquorpermit.com, All Rights Reserved | By using this website, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy This site is owned by a Private Organization and fee charged by us includes Govt Fees as well as consultancy fee/service charges. it is not associated with Maharashtra State Excise Department or Govt. of Maharashtra in any way. By this service, you are authorizing onlineliquorpermit.com to apply for Permit to consume liquor in Maharastra on your behalf.
©2020 onlineliquorpermit.com सर्व हक्क राखीव | या वेबसाइटचा वापर करून आपण आमच्या अटी व शर्तींशी आणि खाजगी धोरण सहमत आहात. ही साइट एका खासगी संस्थेच्या मालकीची आहे आणि आमच्याकडून आकारण्यात येणा या फीमध्ये शासकीय फी तसेच कन्सल्टन्सी फी / सेवा शुल्क समाविष्ट आहे. ते महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग किंवा सरकारशी संबंधित नाही. कोणत्याही प्रकारे महाराष्ट्राचा. या सेवेद्वारे आपण आपल्या वतीने महाराष्ट्रामध्ये मद्यप्राशन करण्यासाठी परमिटसाठी अर्ज करण्यास onlineliquorpermit.com अधिकृत करा.